Dick van het Kaar

Dick_vh_Kaar3

Gelaatkundige voor verkopers
Lid Platform voor Nieuwe Gelaatkunde (PNG)


Specialisaties:

trainingen
workshops
verkopers

Ik heb een hele lange ervaring als verkoopdirecteur van een Nederlandse machinefabriek en heb mede daardoor 34 jaar in Duitsland gewoond. Tijdens die periode kwam ik in aanraking met de gelaatkunde, wat daar psychofysiognomiek genoemd wordt.

Trent Consult & Coaching

Door fascinatie voor dit thema ben ik de kennis toe gaan passen in mijn werk, bijvoorbeeld door te ‘kijken’ welke informatie of benadering de klant nodig heeft op grond van zijn lichaamskenmerken.

Thea Rentenaar en ik hebben al veel van het leven doorleefd en hebben daarmee wijsheid en ervaring opgedaan, die we graag door willen geven. Dit doen we inmiddels in de vorm van workshops gelaatkunde onder andere voor schoolteams, makelaars, verkopers en buurtbemiddelaars. We gebruiken daarbij ‘het materiaal’ dat in de zaal zit. Sinds kort beschikken we ook over een computerprogramma (de zgn. Schneemann-methode), waarmee we verschillen tussen mensen eenvoudig kunnen laten zien. We geloven erin dat door de kennis van de gelaatkunde mensen zich meer gezien en begrepen voelen, waardoor samenwerking en onderlinge afstemming plaatsvindt. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en dat maakt de wereld vreedzamer!
Voor ons is de gelaatkunde zo bijzonder en zo waardevol voor alle contacten en relaties die we hebben, dat we besloten onze kennis te delen met anderen. Hoe we dat doen vind je op de website: www.trentcc.nl.

Onze ervaring is inmiddels dat de motivatieLogo_Nieuwe_Gelaatkunde_def
en het plezier in het werk
toeneemt na onze workshop.

 

Contact:
Website:
www.trentcc.nl
E-mail: info@trentcc.nl
Telefoon: (+31)6-229 35 074

Comments are closed.